Spuitwerk

Spuitwerk is het verwerken van verf door middel van spuitapparatuur. De kwast zal nooit helemaal verdwijnen uit het arsenaal schilders gereedschappen. Maar de hogere eisen die de veranderende markt aan de schilder stelt zorgen ervoor dat een spuitinstallatie de rol van de kwast meer en meer overneemt. Bij projecten met repeterend werk is spuiten vanuit esthetisch oogpunt de aangewezen applicatie methode.

De samenwerking tussen leveranciers van spuitapparatuur en de verfproducenten heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er een snelle doorontwikkeling heeft plaatsgevonden in de verschillende spuitsystemen. Deze nieuwe generatie verfspuitsystemen levert nog betere prestaties zoals een esthetisch beter eindresultaat en minder nevel.

Airless spuiten

Zoals de naam al zegt, wordt bij het vernevelen van de verf geen gebruik gemaakt van perslucht. De verf wordt onder druk gebracht en door een kleine opening verneveld. Door het ontbreken van perslucht is er aanmerkelijk minder terug kaatsing en daardoor is er minder sprake van nevel, dit zorgt voor een prachtig eindresultaat.

Service

Schildersbedrijf ARD biedt zeer goede service wat betreft spuitwerk. Wilt u meer informatie over verfadviezen? Neem dan gerust contact op via 06 – 24 777 513 of vul hier onder het contactformulier in.